Social

Casa Națională de Asigurări Sociale – anunță cine va beneficia de suportul financiar unic de 1000 de lei

Beneficiarii de toate tipurile de pensii stabilite până la 1 aprilie 2021, al căror cuantum nu depăşeşte 4000 lei, precum şi a beneficiarilor de toate tipurile de alocaţii sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, vor primi un suport financiar unic în mărime de 1000 de lei, anunță Casa Națională de Asigurări Sociale.

„Începând cu 1 aprilie 2021, suportul financiar unic poate fi ridicat împreună cu pensia sau alocaţia socială de stat. Achitarea acestei sume se efectuează, prin modalitatea de plată selectată de beneficiar – prin instituţiile bancare sau oficiile poştale din ţară la data primirii prestaţiei sociale”, au precizat reprezentanții instituției.

Cheltuielile pentru plata suportului financiar unic pentru 598 904 de pensionari şi 68641 beneficiari de alocaţii sociale de stat vor fi acoperite din transferul cu destinație specială de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale. Su

ma necesară pentru asigurarea acestei plăţi constituie circa 668 milioane lei.

Articole similare

Back to top button